Dil

Azəricə [50]
Русский [99]
English [12]

Hava Proqnozu

İstifadəçi sayı

Home » Azəricə

Analitika

Ayının min oyun var bir armudun üstündə. ABŞ-n min oyunu var İranın üstündə. Azərbaycana gündə biri gələn ABŞ siyasətçilərinin gəlişinin mahiyyəti də elə bununla bağlıdır. Digər tərəfdən Rusiyanın da Azərbaycana təzyiqi gхz qabağındadır. Neytral mövqe tutmaq istəyən Azərbaycanı Kollektiv Təhlükəsizlik təşkilatının Qazaxıstanda keçirilən iclasına qonaq kimi dəvət edilməsi və Prezidentin ora getməməsi və ABŞ Nəqliyyat Komandanlığının komandanının başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi regionda vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir. Azərbaycana nə qədər təzyiq olacağı haqda hələ «А если начнется Вторая холодная война» məqaləsində üç il bundan əvvəl yazmışdıq. Soyuq müh ... Read more »

Category: Azəricə | Views: 67 | Added by: Admin | Date: 09.11.2018 | Comments (0)

Bu gün işsizlik Azərbaycan cəmiyyətində  sosial bəlaya çevrilmişdir. Bazar iqtisadiyyatına keçməyimiz, dünya standartlarına uyğunlaşma siyasəti, respublikamızda baş verən pozitiv və neqativ hallar, təhsil və elmin inkişafını ləngidən amillər, təhsillə istehsalat arasındakı uçurum, ali məktəblərin sənayenin və kənd təsərrüfatının sifarişlərini yerinə yetirməməsi, yeni texnologiyadan xəbərsizlik, ali təhsilin biznesə, bəzi  universitet rektorlarının biznesmenlərə çevrilməsi Azərbaycan cəmiyyətində ciddi problemlər yaratmışdır.

Bu il təkcə BDU-nu dörd mindən artıq məzun bitirmişdir. Bunların arasında yü ... Read more »

Category: Azəricə | Views: 102 | Added by: Admin | Date: 29.10.2018 | Comments (0)

Qəzetimizdə məqalə yerləşdirmək, reklam vermək, təklif, şikayət və digər məsələlərlə bağlı aşağıdakı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz.

Əlaqə

Tel: +994-51-888-37-95

Email: vusal0121993@mail.ru

Category: Azəricə | Views: 45 | Added by: Admin | Date: 29.10.2018 | Comments (0)

AMAC - Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı yönəldilmiş bütün təxribatlara və siyasi avantüralara sinə gəlmək üçün yaradılan Ümumxalq hərəkatıdır. Onun ideologiyası Azərbaycançılıqdır. Şüarı : Biz azərbaycanlıyıq, AZƏRBAYCAN xalqıyıq və Azərbaycan millətiyik. Başqa cür fikirləşənlər bu hərəkatda ola bilməzlər. Azərbaycan xalqları arasına nifaq salmaq istəyən psevdo millətçilərə qarşıyıq. Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq üçün Azərbaycan milli qurtuluş cəbhəsi funksiyasını öz üzərimizə götürəcəyik. İlk növbədə xalqı stabilliyi qorumaq və ölkəni düşdüyü iqtisadi, siyasi və maliyyə böhranından qurtarmaq üçün bir cəbhədən hərəkət etməyə çağırırıq. AMAC-da lider yoxdur. Bütün məsələlər kollegial şəkildə həll olunur və respublikamızın bütün regionları burada təmsil olunurlar.

Category: Azəricə | Views: 55 | Added by: Admin | Date: 29.10.2018 | Comments (0)

                                      

Məzahir Təhməzov

Müstəqil tədqiqatçı

II dərəcəli hüquqşünas

 

 

 

Əsrik kəndinin bünövrəsini XVIII əsrin sonlarında Tovuz rayonunun Əsrik-Cırdaxan   kəndindən gələn Şano qardaşları qoymuşlar və kəndin adını öz əvvəlki kəndlərinin adı ilə adlandırmışlar. Kəndin mərkəzindən axan çay onu iki hissəyə ayırır. Kəndin bir hissəsi ... Read more »

Category: Azəricə | Views: 73 | Added by: Admin | Date: 25.10.2018 | Comments (0)

                                      

Məzahir Təhməzov

Müstəqil tədqiqatçı

II dərəcəli hüquqşünas

 

 

Barmaqbinə kəndi - bu kənd keçmişdə binə olan ərazidə yerləşdiyinə gö​​​rə belə adlanır. Barmaq dağ tirəsi mənasını verir (barmağa oxşadığına gö​rə).

İmanbinəsi (Əhmədoğlununşamı) kəndinin adı onun bünövrəsini qoyan İman adlı bir şəx ... Read more »

Category: Azəricə | Views: 58 | Added by: Admin | Date: 23.10.2018 | Comments (0)

                                      

Məzahir Təhməzov

Müstəqil tədqiqatçı

II dərəcəli hüquqşünas

 

 

 

Kənd adlarının mənşəyi - 1

 

Kəlbəcər - bu adın yaranması haqqında yekdil bir fikir yoxdur. Qocaman adamların dediyinə gö ... Read more »

Category: Azəricə | Views: 65 | Added by: Admin | Date: 22.10.2018 | Comments (0)

Əqidə bütövlüyü

    Azərbaycanda kommunist hərəkatının öncülü, beynəlxalq kommunist və fəhlə hərəkatının fəallarından biri, sosializm uğrunda alovlu mübariz Ədalət Abdinov ömrünün 60-cı baharına qədəm qoyur.

    Ədalət Abdinov mənalı həyatının çox hissəsini sosialist ideyalarının həyata keçirilməsinə sərf etmişdir. Ötən əsrin 90-cı illərində beynəlxalq imperializmin təzyiqi ilə  Azərbaycanda süquta uğramış sosializmin bərpası istiqamətində kommunistlərin qüvvəsinin səfərbər olunmasında onun rolu müstəsna dərəcədə böyükdür.

... Read more »

Category: Azəricə | Views: 91 | Added by: Admin | Date: 12.10.2018 | Comments (0)

                                      

Məzahir Təhməzov

Müstəqil tədqiqatçı

II dərəcəli hüquqşünas

 

 

Toponimlər hər bir xalqın həyat tərzini, təfəkkürünü, təşəkkülünü, mədəniy-yətini göstərən ən dəyərli qaynaqlardır və hər hansı bir ərazinin hansı xalqa mənsub olmasının ən tutarlı sübutlarından biridir. Təəssüf ki, bu gün işğal altında olan torpaqlarımızın yeraltı və yerüsütü ... Read more »

Category: Azəricə | Views: 84 | Added by: Admin | Date: 10.10.2018 | Comments (0)

    Tədqiqatçı Adıgözəl Məmmədovun “M.C.Bağırov - L.P.Beriya İstintaq materialları Tam Məxfi Sənədlər” kitabında olduqca maraqlı və ortaya yeni bir iddia atan məktuba rast gəldim. Məktubu Xüsusi Xidmət Orqanlarının əməkdaşı olmuş İ.K.Əfəndiyev adlı şəxs 1953-cü il oktyabrın 7-də N.S.Xruşşova yazır. Məktubun əsas ittiham yükü Mircəfər Bağırovun üzərində qurulub. Ancaq burada diqqətimizi tamam başqa fakt çəkdi. Məktub sahibi yazır: “Müsavat partiyasının lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və bu partiyanın katibi Abbasqulu Kazımzadənin həbsində iştirak edən bir insan kimi, bilirdim ki, M.Ə.Rəsulzadə V.İ.Leninin teleqramı əsasında Moskvaya aparılmış və Xalq millətlər komissarlığında saxlanılmışdı.” Bu günə kimi hər kəsə bəllidir ki, M.Ə.Rəsulzadəni Bakıda həbsdən azad edərək Moskvaya S ... Read more »

Category: Azəricə | Views: 177 | Added by: Admin | Date: 18.08.2018 | Comments (0)

1 2 3 4 5 »

Daxil Ol

Axtarış

Reklam

Valyuta

Futbol Matçları